Πλήρη και τμηματικά φορτία

Υπηρεσίες / Οδικές Μεταφορές / Πλήρη και τμηματικά φορτία

Προσαρμοσμένες λύσεις οδικών μεταφορών για κάθε πελάτη

Αρχή μας είναι η αφοσίωση στον πελάτη. Έχουμε δεσμευτεί για την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων, που κυμαίνονται από μικρές τοπικές επιχειρήσεις έως πολυεθνικές εταιρείες.

Το ισχυρό δίκτυο μας, μας επιτρέπει να παρέχουμε τακτικά και απευθείας δρομολόγια που συνδέουν την Ανατολική Ευρώπη με τη Δυτική Ευρώπη και τη Σκανδιναβία, καθώς και υπηρεσίες οδικών μεταφορών για τη Ρωσία και τις χώρες της CIS, την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή.

Με την ενσωμάτωση στρατηγικά τοποθετημένης λειτουργίας και τις βάσεις υποδομών στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πολωνία, παρέχουμε στους πελάτες όλων των μεγεθών με προγραμματισμένες απευθείας αναχωρήσεις, γρήγορους χρόνους διαμετακόμισης, την αξιοπιστία και τον μέγιστο έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ευρύ φάσμα επιχειρησιακών υπηρεσιών και τις εξαιρετικές λειτουργικές ομάδες.

 • Λύσεις για όλους τους τύπους αγαθών (γενικά εμπορεύματα , ελεγχόμενης θερμοκρασίας, επικίνδυνα φορτία).
 • Άμεσοι διάδρομοι κυκλοφορίας που χειρίζονται τα εισερχόμενα και εξερχόμενα αγαθά από Βαλκάνια σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και για FTL και για το LTL.
 • Συλλογή και παραδόσεις σε χώρες των UE μέσω του δικτύου των συνεργατών μας.
 • Διαμόρφωση μεταξύ των μακροχρόνιων και σύντομων προορισμών για τον αποδοτικότερο προγραμματισμό και μείωση των δαπανών.
 • Άμεσοι διάδρομοι κυκλοφορίας στη Ρωσία, Βαλτικές Χώρες και τις χώρες της CIS, και την πλήρη διαχείριση του εκτελωνισμού.
 • Σταθερές υπηρεσίες στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του εκτελωνισμού, του εκλιμανισμού και της αποθήκευσης.
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ποιότητας των πελατών ή τα πρότυπα τους ή/και οποιεσδήποτε συγκεκριμένες απαιτήσεις.
 • Ολοκλήρωση των συνδυασμένων λύσεων (σιδηρόδρομος).
 • Πρόσθετες υπηρεσίες όπως η ανταλλαγή παλετών, εφεδρικά ρυμουλκά, ειδικός εξοπλισμός.
 • Πεπειραμένη πολύγλωσση ομάδα με ενιαίο σημείο επαφής για να την απλούστευση της επικοινωνίας.
 • Ειδική γνώση και εμπειρία περιοχών /αγορών.
 • Πολύ μεγάλη εμπειρία ποικίλων τύπων φορτίων και τύπων της βιομηχανίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξειδικευμένη λύση

Επιβεβαίωνοντας τη φόρμα αυτή, συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας μας.

9 + 8 =