Βιωσιμότητα

Έχουμε δεσμευτεί να παραμείνουμε μία περιβαλλοντικά βιώσιμη επιχείρηση

Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου μας, λαμβάνουν υπόψιν τις μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Γι’ αυτό είναι προτεραιότητα μας να κατανοούμε και να προσπαθούμε να ελλατώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία και στην φύση. Έχουμε τρείς βασικές αρχές και κινούμαστε γύρω από αυτές.

Σεβασμός στο περιβάλλον

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το αποτύπωμα άνθρακα είναι δύο σημαντικά προβλήματα της εποχής μας. Οι εταιρίες μεταφορών και logistics κατατάσσονται ως κορυφαίοι συντελεστές εκπομπών. Για αυτόν τον λόγο έχουμε θέσει εσωτερικούς στόχους να βελτιώσουμε την χρήση ενέργειας και να πετύχουμε την μείωση των εκπομπών άνθρακα .

Επιπροσθέτως, έχουμε επικεντρωθεί στις πράσινες υπηρεσίες logistics, αναπτύσσοντας διατροπικές λύσεις μεταφοράς χρησιμοποιώντας είτε το οδικό είτε το σιδηροδρομικό μας δίκτυο. Σκοπεύουμε να επεκτείνουμε αυτό το πλάνο και με λύσεις δια θαλάσσης.

Φυσικά δεν ξεχνάμε τις καθημερινές μας συνήθειες: ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικών και χαρτονιών στις εγκαταστάσεις μας.

Επιχειρηματική ηθική

Οι μακροχρόνιες συνεργασίες δεν μπορούν να υφίστανται χωρίς διαφάνεια, εμπιστοσύνη και σεβασμό. Έχουμε μηδενική ανοχή σε ζητήματα διαφθοράς. Εγγυόμαστε ότι όλες μας οι ομάδες υιοθετούν, διασφαλίζουν και λειτουργούν βάσει της επιχειρηματικής μας ηθικής σε όλους τους τις ενέργειες με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.

Εργασιακό περιβάλλον

Η επιτυχία του ομίλου μας οφείλεται αποκλειστικά στους ανθρώπους μας. Έχουμε δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που αποδέχεται την διαφορετικότητα, διασφαλίζει την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη και την άμεση και ευθεία επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων. Όλες οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα εργασιακά πρότυπα και την ασφάλεια τηρούνται.

Αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας!

Οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε, με τη νέα μας ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας (και από κινητό)