Η Gopet δουλεύει από το σπίτι

Από σήμερα, όλες οι ομάδες μας από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ελλάδα και την Ισπανία θα δουλευουν από το σπίτι. Έχουμε πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας ώστε να προστατεύσουμε την υγεία των εργαζομένων μας και να ακολουθήσουμε τα μέτρα των Αρχών....